Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 24. Sok No:19

Menteşe/Muğla

0252 214 10 00 - 40 00

info@muglaakk.com

BAŞARILARIMIZ

BEYAZ BAYRAK

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla 03.08.2006 tarihinde Bakanlığımız ile Mili Eğitim Bakanlığı arasında “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup süresi dolan protokol 10.11.2010 ve 05.06.2015 tarihlerinde yeniden imzalanarak uygulamaya konulmuştur. Müracaat eden okullar protokol kapsamında belirlenen kriterlere göre denetlenmekte, denetlenen okullardan, 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okullara, üç yıl için geçerli olan ve okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen “Sertifika”, “Beyaz Bayrak” ve “Pirinç Levha” verilmektedir. Okulumuz sağladığı hijyen standartları ve temizliği ile "BEYAZ BAYRAK" sahibi bir eğitim kurumudur.

2019 LGS

Muğla Amerikan Kültür Koleji olarak 2019 LGS sınavında genel sıralama Menteşe 3. lüğü , Fen Bilimleri Menteşe 1. liği , Muğla 2. liği , Sosyal Bilgiler Menteşe 1. liği , Muğla 2. liği , diğer tüm branşlarda ilk 5 te tamamlayarak büyük bir başarı elde etmiştir.

ECO - SCHOOL

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Programın Faydaları Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Öğrenciler; · Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir, · Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur, · Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir, · İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir, · Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, · Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, · Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.