ÇİFTLİK (FREE SCHOOL)

Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 24. Sok No:19

Menteşe/Muğla

0252 214 10 00 - 40 00

[email protected]


Geniş yeşil alanlarda doğal eğitim ortamı vardır. Yaşadığımız dünya, herkesin en iyi öğretmenidir. 

 

Çocuklar doğal ortamda, dünyayı tüm duyuları ile keşfederler. Çevrede deney yapar, düzenli olarak gezilere çıkar, yürüyüşlere katılır, geniş bir alanda kendilerini hayata hazırlarlar.

 

Öğrencilerimiz, kendi çiftliğimizde tarımı tanır, ekmeyi, yetiştirmeyi ve toprağı öğrenir. Çevreye, doğaya ve canlılara olan sevgisi-saygısı en üst düzeye ulaşır. 

 

Öğrenciler bilim ve teknolojiyi oyun, keşif ve merak yoluyla öğrenirler. Oyunlar, onların sosyal sorumluluklarının farkında, takım çalışması yapabilen, çevresindekilere ve doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalardır. Onları oyun oynamaya, işbirliğine teşvik eder ve mutlu çocuklar yetiştirir. Öğrenme, uyarıcı ve çekici bir ortamda gerçekleşir. Öğrenciler yeni düşüncelere her zaman açıktırlar.

 

Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre ülkemizde yaşayan çocukların %72'si hareketsizlik sonucu sağlık sorunları yaşamaktadır. Çocuklarımızın neredeyse hepsinde dik duramama, başın hafif öne eğik olması gibi postür bozuklukları, Tip 1 diyabet hastalığı ve obezite görülmektedir.

 

Obezite, çocukların akademik hayatlarını olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda obez öğrencilerin normal kilolu öğrencilere göre okuma becerilerinin ve matematik puanlarının düşük olduğu, okul performanslarının iyi olmadığı, başarısız öğrenci oldukları, kendilerini okula bağlı hissetmedikleri, okulu bırakmak istedikleri ve ileriki eğitim yaşamlarını başarıyla sürdüremedikleri belirlenmiştir. Fazla kilo; çocuklarda ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Kilolu çocuklar, arkadaşları tarafından eğlence konusu olabilmekte ve oyun arkadaşı olarak tercih edilmemektedirler. Bu yaklaşımlar, çocuğun toplumdan soyutlanmasına, özgüvenini kaybetmesine ve hatta depresyona dönüşebilmektedir.

 

Çocukluk döneminde edinilmiş olan fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlığının erişkin dönemde de devam ettiği düşünüldüğünde, özellikle okulda sağlıklı beslenmeye yönelik çalışmaların yer alması önemlidir.

 

Free School mantığını benimseyerek dalgalandırdığımız Free School bayrağımızla okulumuzda sağlıklı beslenen, çok fazla fiziksel aktivite ve spor yapan başarılı, mutlu, özgür, iç disiplini olan kendinden emin bireyler yetişir.