YABANCI DİL EĞİTİMİ

Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 24. Sok No:19

Menteşe/Muğla

0252 214 10 00 - 40 00

info@muglaakk.com


Amerikan Kültür Kolejleri olarak vizyonumuz, uluslararası tanınırlığı olan, herkes tarafından tercih edilebilen, çeşitlendirilmiş yaşam alanlarına sahip, güncel eğitim sistemleri ile hayat başarısına ulaştıran, üreten ve toplumun geleceğini belirleyen, mutlu ve başarılı bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır. 


İngilizce dili alan eğitimindeki hedefimiz, öğrencilerimize İngilizce dilini edindirerek günümüzün "lingua franca"sı olarak tanımlanan İngilizce dili yeterlilikleri ile global ölçekte kendilerini ifade edebilme ve akademik alanlarda yer edinme yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır. 


Okullarımız, her öğrencinin bireysel farklılıklarının tanındığı ve değerlendirildiği bir eğitim öğretim ortamı içinde, öğrencilerimizin öğrenme merakının gelişmesi gerektiğine, bireysel öğrenmelerinin sorumluluklarının kazanıldığı öğrenme ortamlarında akademik mükemmeliyete de erişilebileceğine inanmaktadır. Öğrencilerimize İngilizce dilini yaşayarak öğretmek, hedef dilde öncelikli olarak iletişim kurmayı amaçlayarak, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmak, her öğrencinin fikirlerini sözel ve yazılı bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 


Dilin hayatımızdaki en önemli yeri, bizler için iletişim aracı olmasıdır. Bu da konuşma ve dinlediğini anlama odaklı bir eğitim anlayışıyla mümkün olabilir. Bu amaç ve anlayış çerçevesinde, Amerikan Kültür kolejlerinde erken çocukluk döneminden başlayarak tüm ders içi ve ders dışı dil edinim ve öğrenim etkinlikleri, öğrencilerin sözel çıktılar üretmesini yani konuşmasını sağlamak üzere biçimlendirilmektedir.