ORTAOKUL

Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 24. Sok No:19

Menteşe/Muğla

0252 214 10 00 - 40 00

[email protected]

Ortaokul bölümümüzde Team Teaching eğitim sistemimizin yanı sıra akademik alandaki eğitim sürecimizde, ölçme ve değerlendirme ile kazanımların ne kadarının gerçekleştirildiği, bir başka deyişle hangi konuların yeterince öğrenildiği, hangilerinde eksikliklerin bulunduğu ve bu eksikliklerin kapsamı belirlenir. Amacımız, öğrencilerimizin takibini yaparak akademik başarılarında eksik kalacakları bir nokta bırakmamak ve öğrencilerimizin tam anlamıyla o konuyu öğrenmesini sağlamaktır. 

Eğitimde ölçülecek olan bilgi, eğitim gören bireyin öğrenmeleri sonucu düşünce ve davranışlarında meydana gelecek olan değişikliktir. 

· Öğrenci tanıma programı 
· Öğrencilerin öğrenme düzeylerini izleme, belirleme 
· Eğitim öğretimin geliştirilmesi 
· Merkezi sınavlara hazırlık 
· Çalışan, öğrenci, veli memnuniyetini belirleme 
· Performans değerlendirme 

Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile yapılan sınav hazırlama çalışmalarında, sınavların işleyiş prosedürü ve tarihleri, öğretim yılının başında ilan edilir. İlan edilen bu tarihlere göre sınav içerikleri, öğretmenler tarafından birime sunulur ve sınav sonuçları değerlendirilir. Sınav soruları, sınav tarihinden bir hafta önce; sınav sonuçları da bilgisayar ortamında öğretmenlere verilen tablo üzerinde, sınav uygulama tarihinden itibaren bir hafta içinde birime teslim edilir. Elde edilen değerlendirme sonuçları öğrenci, veli, öğretmen, rehberlik birimi ve okul idaresiyle paylaşılır. Yine sınav takviminde belirtilen günlerde, okul yönetimiyle gerçekleştirilen toplantılarda sınav sonuçları değerlendirilir. Değerlendirilen sınav sonuçlarına göre öğrenciye ve sınıfa, öğretmenlerimiz tarafından uygulanmak üzere, geri bildirim çalışmaları planlanır. 
Tüm sınıflarda düzenli olarak uygulanan ortak sınavlar ve bu sınavların sonuçlarının, geçerli ve güvenilir ölçütlerle değerlendirilmesi, öğrencilerimizin merkezi sınav başarısını olumlu yönde etkiler. 

Okulumuzda her ay yapılan değerlendirme sınavı sonrasında öğrenciler ihtiyaçlarına göre etütlere alınır. Öğrenciler bir sonra yapılacak olan sınavlara varsa eksikleri etütlerle tamamlanarak girerler.


Siz değerli velilerimiz, okulumuzu ziyaret ederek gerekli bilgiyi edinebilirsiniz. Sizleri ve çocuklarımızı tanımaktan mutluluk duyarız.