İLKOKUL

Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 24. Sok No:19

Menteşe/Muğla

0252 214 10 00 - 40 00

[email protected]

İlkokul eğitim programımızda ”uygulayarak ve yaşayarak öğrenme” Amerikan Kültür Kolejlerinin uluslararası programlarının felsefesi ile yapılandırılır. Müfredat, öğrencilere bilgiyi sorgulama, evrensel bakış açısına ve değerlere sahip birey olma özelliklerini kazandıracak şekilde verilir. 


Uygulanan programlarda öğrencilerin, akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen, öğrenci odaklı çalışmalar tasarlanır. Programlar, sınıflarda eğitim teknolojisi kullanımı ile zenginleştirilir; öğrencilere temel becerilerin kazandırılması hedeflenir. 

Okulumuzda, farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu ve öğrenmenin, disiplinler arası bağlantılar kurularak gerçekleştirildiği bir sınıf ortamı oluşturulur. 

Öğrencilerimiz, öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözmeye, araştırmaya ve sorgulamaya dayalı bir öğrenim görürler. İki dilli ortamda, bilgi ile donanmış, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, özgüveni yüksek, üretken ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler. 

İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenen öğrenciler, sınıfta aynı anda, beraber bulunan sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeniyle, doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini, çift öğretmenle, çift dilli olarak geliştirmektedir. Öğrencilerin, İngilizce dil becerilerini, erken yaşlarda ve doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu programla öğrencilerde öğrendikleri yabancı dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik kazanımlar elde edilmektedir. Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda iki dilde iletişim kurmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır. Dil, öğrenci sunumları, yarışmalar ve uluslararası proje katılımları ile hayatın içine aktarılır. 

Bilgi edinmek için okulumuzu ziyaret ediniz. Uzman ekibimiz sizlerle tanışmaktan memnun olacaklardır.