ECO-SCHOOL KULÜBÜ

Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 24. Sok No:19

Menteşe/Muğla

0252 214 10 00 - 40 00

[email protected]

Okulumuzda uygulanan Eko-Okullar Programı ile öğrencilerimize çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.