YARATICI DRAMA KULÜBÜ

Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 24. Sok No:19

Menteşe/Muğla

0252 214 10 00 - 40 00

[email protected]

Yaratıcı drama; herhangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, öğrenci grubunun birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır.
Eğitimde Yaratıcı Dramanın amacı öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini en üst seviyeye çıkarmaktır.
Biz de öğrencilerimizin akademik başarılarını ve yaşamsal becerilerini desteklemek için Yaratıcı Dramayı etkin şekilde kullanmaktayız.
Okulumuzda Yaratıcı Dramayı kendi özel drama sınıfımızda, çiftliğimizde ve okulumuzun Yaratıcı Drama konumuza uygun bütün alanlarında yapmaktayız.
Öğrencilerimize; yaratıcılık, estetik, eleştirel düşünme, sosyal katılım, iletişim, özgüven, sanat anlayışı, problem çözme, hayal gücünü geliştirme, empati, yeni çözümler üretme yeteneği gibi beceriler kazandırmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz okul ve okul dışı ileriki bütün yaşantılarında Yaratıcı Drama’nın faydalarını göreceklerdir.